HH. Petrus en Paulus parochie

Geen kerkvieringen…

I.v.m. de huidige maatregelen rondom het Coronavirus zijn er, in ieder geval, tot en met 15 november 2020 géén vieringen met bezoekers in onze kerken.

Wel kunt u via www.kerkdienstgemist.nl de vieringen de online volgen. Ook kunt u deze op een later tijdstip terugkijken.

De volgende vieringen zijn te volgen:

Locatie Wolvega:               iedere dinsdagavond om 19.00 uur een online gebedsdienst en iedere zaterdagavond om 19.00 uur de online viering.

Locatie Heerenveen:       iedere eerste en derde vrijdag van de maand een online stille aanbidding c.q. rozenkransgebed met aansluitend een korte eucharistieviering en iedere zondagochtend om 10.00 uur de online viering.

Uitzondering: de online Allerzielenvieringen, waarin alle overledenen van de gehele parochie zullen worden herdacht, worden uitgezonden op zaterdag 31 oktober vanuit Heerenveen en op zondag 1 november vanuit Wolvega.

Wij hopen dat we binnenkort weer samen mogen vieren. Echter hangt dit af van hoe het Coronavirus zich ontwikkelt. Kijk voor actuele informatie op deze website, de MijnRKK-app en op onze Facebookpagina.

Pastoraal team en parochiebestuur Petrus en Paulusparochie.

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie.

Sinds een aantal jaren werken de parochies van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord samen binnen het samenwerkingsverband Vier Samen.

Vanaf 1 januari 2014 vormen deze vier gemeenschappen één nieuwe parochie met vier kerklocaties, onder de naam HH. Petrus en Paulus.

We willen een parochie zijn waarin de kwaliteiten van de locale geloofsgemeenschappen ten goede komen aan de nieuwe parochie. Alle vier locaties zijn waardevol voor het grote geheel.

Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze nieuwe parochie.