HH. Petrus en Paulus parochie

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie.

Sinds een aantal jaren werken de parochies van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord samen binnen het samenwerkingsverband Vier Samen.

Vanaf 1 januari 2014 vormen deze vier gemeenschappen één nieuwe parochie met vier kerklocaties, onder de naam HH. Petrus en Paulus.

We willen een parochie zijn waarin de kwaliteiten van de locale geloofsgemeenschappen ten goede komen aan de nieuwe parochie. Alle vier locaties zijn waardevol voor het grote geheel.

Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze nieuwe parochie.