Overige contactpersonen

Bij ziekte en/of ziekenhuisopname:

Lidy Ensing, 0561-616046, lidyensing@kpnmail.nl

Redactie de Vierklank:

Secretariaat HH. Petrus en Paulusparochie, 0561-612303/ 0513-622656 secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Beheer parochiehuis:

Dhr. H. Jorna, 0561-612921, h.jorna3@kpnplanet.nl

Beheer kerk:

Dhr. H. Ensing, 0561-616046, henkensing@kpnmail.nl

Begraafplaats:

Gerdo Heite, 06-29188761, gheitegrafonderhoud@ziggo.nl

Administratie begraafplaats:

penningmeester@petrusenpaulusparochie.nl