Overige contactpersonen

Bij ziekte en/of ziekenhuisopname:

Lidy Ensing, 0561-616046, lidyensing@kpnmail.nl

Redactie de Vierklank:

Secretariaat HH. Petrus en Paulusparochie, 0561-612303/ 0513-622656 redactievierklank@petrusenpaulusparochie.nl

Beheer parochiehuis:

Dhr. H. Jorna, 0561-612921, h.jorna3@kpnplanet.nl

Beheer kerk:

Dhr. H. Ensing, 0561-616046, 

Begraafplaats:

Gerdo Heite, 06-29188761, gheitegrafonderhoud@ziggo.nl

Administratie begraafplaats:

Dhr. R. Koopmans, 0561-851015, penningmeester@petrusenpaulusparochie.nl