Agenda

Agenda vergaderingen/bijeenkomsten:

voor donderdag 26 november 2020  copy inleveren voor parochieblad de Vierklank.

De volgende kopijdatum is al op 18 december a.s.  Deze vierklank ligt dan woensdag 13januari weer klaar om bezorgd te worden. Deze Vierklank loopt van 13 januari tot 27 februari 2021.

Elke week:

  • Maandag    19.45 uur repetitie Franciscuskoor
  • Woensdag  19.15 uur repetitie jongerenkoor “Spirit of Joy”