Locatieraad

Pastor: pastoor Tjitze Tjepkema en pastor Lidy Langendijk
Voorzitter/Coördinator:
Budgethouder: Vacant
Liturgie + Oecumene:  Vacant
Catechese: Vacant
Diaconie: Vacant
Beheer gebouwen/terreinen: Peter Kranendonk, 06-50833559; kranendonk80@gmail.com
Parochieopbouw: Vacant

Kerkhofadministratie: Anton Hassing, 0561-441042; anton.hassing@home.nl