Steggerda

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie locatie Steggerda.

Kerkgebouw: 
Pepergaweg 47, 8395 PB Steggerda

Secretariaat:
Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega
Telefoon 0561-612306 of 0513-622656                                                                                                     e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdagmorgen van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Banknummer: NL 36 RABO 0149 1055 76

Pastoor Tjitze Tjepkema (priester)
telefoon 06-11273673
e-mail: tjepk090@planet.nl

Pastor Lidy Langendijk (pastoraal werker)
telefoon 06-12470551
e-mail: pastor.lidy@petrusenpaulusparochie.nl

Onze locatie (H. Fredericus) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte
HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Heerenveen (H. Geest), Wolvega (H. Franciscus) en Frederiksoord (H. Johannes) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.