Steggerda

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie locatie Steggerda.

Kerkgebouw en Secretariaat:
Pepergaweg 47, 8395 PB Steggerda
Telefoon 0561-612306 of 0513-622656
e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Zitting in Steggerda: eerste dinsdag van de maand van 08.30-11.30 uur 

Banknummer: NL 36 RABO 0149 1055 76

Eerst aanspreekbare pastor 

Pater Charles Eba’a;
telefoon 06-10208214;
telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag 9.00-10.00 uur
e-mail: pater.charles@petrusenpaulusparochie.nl

Onze locatie (H. Fredericus) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte
HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Heerenveen (H. Geest), Wolvega (H. Franciscus) en Frederiksoord (H. Johannes) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.