Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Caritas is de katholieke (internationale) hulporganisatie die vertegenwoordigd is in 165 landen. Deze landelijke organisaties vormen samen Caritas Internationalis, met hoofdzetel in Vaticaan-stad.

De organisatie richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid.
Ze is bekend vanwege haar programma’s voor het geven van noodhulp, het ondersteunen van projecten van hulporganisaties en het beheren van instellingen en voorzieningen in de gezondheids- of welzijnszorg.

Met het fuseren van de parochie Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord tot de HH. Petrus en Paulusparochie, zijn ook de afzonderlijke Caritas instellingen samengevoegd. In het huidige bestuur van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zijn alle voormalige parochies vertegenwoordigd.
De PCI HH. Petrus en Paulus parochie ondersteunt de acties van het bisdom en landelijke hulpacties.
Omdat er ook hulp nodig is in onze eigen parochie, worden lokale projecten ondersteund. Ook individuele hulpvragen worden in behandeling genomen.
Het bestuur van de PCI heeft als taak om te bepalen welke aanvragen hoe worden ondersteund.
Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Om deze acties, projecten en hulpvragen te kunnen blijven steunen, doet het bestuur van de PCI een beroep op u als mede parochiaan, door u te vragen een bijdrage te leveren.
Dit kunt u doen in de jaarlijkse Caritas collecte in november, of door uw gift over te maken op rekening NL 63 RABO 0158 5050 69 ten name PCI HH. Petrus en Paulus.
Bovenstaande informatie kunnen vaste donateurs beschouwen als hun jaarlijkse donatiebrief.
Alle donateurs hartelijk dank voor hun jaarlijkse bijdrage aan de PCI.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de PCI,
dan kunt u contact opnemen via de mail:pci.petrusenpaulus@gmail.com

Het bestuur van de PCI HH. Petrus en Paulus