Agenda

Agenda vergaderingen/bijeenkomsten:

Uiterlijk donderdag 4 februari kopij inleveren voor de Vierklank, deze ligt dan woensdag 24 februari 2021 weer klaar om bezorgd te worden.

Deze Vierklank loopt van 24 februari tot 27 maart 2021.

iedere maandagavond    19:30 uur repetitie Gemengd koor St. Ceacilia
iedere dinsdagavond     20:00 uur repetitie Themakoor
iedere woensdagavond   19:15 uur repetitie Jongerenkoor Spirit of Joy in Wolvega