Agenda

Agenda vergaderingen/bijeenkomsten:

voor donderdag 26 november 2020  copy inleveren voor parochieblad de Vierklank.

iedere maandagavond    19:30 uur repetitie Gemengd koor St. Ceacilia
iedere dinsdagavond     20:00 uur repetitie Themakoor
iedere woensdagavond   19:15 uur repetitie Jongerenkoor Spirit of Joy in Wolvega