Agenda

Agenda vergaderingen/bijeenkomsten:

Uiterlijk donderdag 4 maart kopij inleveren voor de Vierklank, deze ligt dan woensdag 24 maart 2021 weer klaar om bezorgd te worden.

Deze Vierklank loopt van 24 maart t/m 14 mei.

iedere maandagavond    19:30 uur repetitie Gemengd koor St. Ceacilia
iedere dinsdagavond     20:00 uur repetitie Themakoor
iedere woensdagavond   19:15 uur repetitie Jongerenkoor Spirit of Joy in Wolvega