Heerenveen

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie
locatie Heerenveen.

VOOR U VERDER LEEST KLIK OP DE LINK EN BEKIJK ONZE ACTIE!!

Kerkgebouw:
Crackstraat 11-13, 8441 ES Heerenveen

Secretariaat:
Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega
telefoon 0513-622656
e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Banknummer: NL 23 RABO 0351 4289 92

Bereikbaar: maandag t/m vrijdagmorgen van  8.30 tot 11.30 uur.
Telefoon: 0513-622656
Zitting in Heerenveen: Elke vrijdagmorgen zitting in het parochiecentrum  ’t Skûtsje van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Pater Charles Eba’a (priester),Crackstraat 13, 8441 ES Heerenveen
telefoon 06-10208214;
telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 9.00 -10.00 uur.
e-mail:  pater.charles@petrusenpaulusparochie.nl
Pater Charles is op vrijdag vrij.

Pater Titus Ikyomke (priester), Crackstraat 13, 8441 ES Heerenveen
telefoon 06-87581869;
telefonisch spreekuur maandag, woensdag t/m vrijdag tussen 9.00 -10.00 uur.
e-mail:pater.titus@petrusenpaulusparochie.nl
Pater Titus is op dinsdag vrij.

Pater Leo Gottenbos (priester), Crackstraat 13, 8441 ES Heerenveen
telefoon 06-84436421
e-mail: pater.leo@petrusenpaulusparochie.nl

Onze locatie (H. Geest) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte
HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Wolvega (H. Franciscus), Steggerda (H. Fredericus) en Frederiksoord (H. Johannes) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.