Heerenveen

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie
locatie Heerenveen.

Kerkgebouw:
Crackstraat 11-13, 8441 ES Heerenveen

Secretariaat:
Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega
telefoon 0513-622656 en 0561-612306
e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdagmorgen van  8.30 tot 11.30 uur.


Banknummer: NL 23 RABO 0351 4289 92

Pastoor Tjitze Tjepkema (priester)
telefoon 06-11273673
e-mail: tjepk090@planet.nl

Pastor Lidy Langendijk (pastoraal werker)
telefoon 06-12470551
e-mail: pastor.lidy@petrusenpaulusparochie.nl

Onze locatie (H. Geest) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte
HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Wolvega (H. Franciscus), Steggerda (H. Fredericus) en Frederiksoord (H. Johannes) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.