Steggerda

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie locatie Steggerda.

Secretariaat
Pepergaweg 47, 8395 PB Steggerda
Telefoon 0561-441261
e-mail: secretariaat-steg@petrusenpaulusparochie.nl

Banknummer: NL 36 RABO 0149 1055 76

Bereikbaar: maandag t/m vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Telefoon 0561-441261
Zitting in Steggerda: dinsdag en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur

Eerst aanspreekbare pastor
Pastor A.M. de Lange (pastoraal werker), Berkenlaan 40, 8471 KJ Wolvega;
telefoon 0561-475948; e-mail: amdel11@gmail.com
Pastor de Lange is op maandag vrij.

Pastor de Lange is tijdelijk niet inzetbaar wegens ziekte.
U kunt contact opnemen met pater Charles Eba’a telefoon 0513-622656.

Onze locatie (H. Fredericus) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte
HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Heerenveen (H. Geest), Wolvega (H. Franciscus) en Frederiksoord (H. Johannes) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.