Secretariaat

Op maandag, dinsdag, woensdag- en donderdagmorgen werken Renée Louwes en Fokje Kemerink  op het centrale secretariaat in Wolvega.

Wolvega, Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega,
telefoon 0561-612306; e-mail: secretariaat-wga@petrusenpaulusparochie.nl
Zitting: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur.

Heerenveen, Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega,
telefoon 0513-622656; e-mail: secretariaat-hrv@petrusenpaulusparochie.nl
Zitting: Elke vrijdagmorgen zitting in parochiecentrum ’t Skûtsje van 8.30 tot 11.30 uur.

Steggerda, Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega,
telefoon 0561-441261; e-mail: secretariaat-steg@petrusenpaulusparochie.nl
Zitting: eerste dinsdag van de maand in de pastorie van Steggerda van 8.30 tot 11.30 uur.