Werkgroepen

LITURGIE

Werkgroep Liturgie:

Dhr. Th. Rijpma, 0561-614728

St.Franciscuskoor: 

Dhr. W. Neijzen, 0561-612600

Dhr. U. Tjallingi, dirigent, 058-2573623,  tjallingii2@zonnet.nl

Dhr. H. Veldhuizen organist, 06-28257304,  henk.h.veldhuizen@gmail.com

Voor gezangen in de weekendviering en bij Huwelijk en Uitvaart:

Mw. A. Sloot, 613667 – annysloot@home.nl

Koor “Spirit of Joy”: 

Jos Vreeling, koorspiritofjoy@gmail.com

Kidsclub/Gezinsvieringen: 

Rianne Peters,

DIACONIE

Werkgroep Zieken en Ouderen:

Mw. L. Ensing, 0561-616046

Werkgroep V.O.M.: 

Mw. R. Pepers, 499334

Werkgroep Verliesverwerking:

Mw. R. Houtsma, 0561-616020

Werkgroep Gehandicapten: 

Mw. Jongma de Haan, 0561-612662

Identiteitscommissie Lycklama Stins: 

Zr. Mathea, 0561-615996

CATECHESE

Eerste H. Communie:

Marjan Groenhof, 0561-618107, mjgroenhof36@hetnet.nl

GEMEENSCHAPSOPBOUW

Nieuwe Parochianen:

Mw. A. Petit, 0561-616399

BEHEER EN ONDERHOUD

Bloemversiering:

Mevr. T. Koning, 0561-613053

Kerkschoonmaak: Henk Ensing, 0561-616046

KATHOLIEKE INSTELLINGEN EN VERENIGINGEN

Caritas: Dhr. Bert Koning, 0561-618141

Liante, locatie Lycklama Stins: 0561-693220, info@liante.nl

Begrafenisvereniging ‘St.Franciscus’:

Mw. D. Heida-Doorn, 0561-612360

Stichting Katholieke Kring:

Dhr. P. Spin, 0561-688487

KATHOLIEK ONDERWIJS:

Mgr. Scholtensschool:

Mw. Sjanien Oosterhuis, 0561-614014

St. Franciscusschool:

Mw. A. Kramer, 0561-614022