Contactpersonen

 CONTACTPERSONEN  TELEFOON
KOSTER:
Henk Hassing 0561-441480
WERKGROEP LITURGIE:
George Bos 0561-441629
FAMILIEVIERING:
Esther Kleinheerenbrink-Langhout 0561-446287
LECTOREN/ACOLIETEN:
George Bos 0561-441629
ST.CECILIAKOOR:
Bernard Bos 0561-441725
KOOR IDEM DITO:
Gonnie Eker-ten Berge  0561-446038
BLOEMVERSIERING:
Annie Hassing 0561 441480
CRÈCHE:
Annie Hassing 0561 441480
KINDERNEVENDIENST:
Alice Bouwhuis 0561-441676
SCHOOLKOOR ‘DE VROLIJKE NOOT’ EN KINDERKATECHESE:
Fredericusschool  0561-441474
KATECHESE 12-15 JARIGEN:
Margo Hankel-Beijaard 0561-441944
BEZOEKERSGROEP ZIEKEN EN OUDEREN:
Hennie Bos 0561 441629
VERVOER KERK:
Hinke Hassing-Lenis 0561 446050
ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN:
Gerrit Olde Bijvank 0561-441755
KERKSCHOONMAAK:
Annie Hassing-Hettinga 0561 441480
PAROCHIEHUIS:
Fam. A. Stuurman 0561 441063
REDACTIE VIERKLANK:
via het parochiesecretariaat 0561-612306 of 0513-622656