Werkgroepen

 CONTACTPERSONEN TELEFOON
KOSTER:
Henk Hassing0561-441480
WERKGROEP LITURGIE:
Ineke Zuidberg0561-431120
FAMILIEVIERING:
Esther Kleinheerenbrink-Langhout0561-446287
LECTOREN/ACOLIETEN:
George Bos0561-441629
ST.CECILIAKOOR:
Bernard Bos0561-441725
KOOR IDEM DITO:
Gonnie Eker-ten Berge 0561-446038
BLOEMVERSIERING:
Annie Hassing0561 441480
CRÈCHE:
Annie Hassing0561 441480
KINDERNEVENDIENST:
Alice Bouwhuis0561-441676
SCHOOLKOOR ‘DE VROLIJKE NOOT’ EN KINDERKATECHESE:
Fredericusschool 0561-441474
KATECHESE 12-15 JARIGEN:
Margo Hankel-Beijaard0561-441944
BEZOEKERSGROEP ZIEKEN EN OUDEREN:
Hennie Bos0561 441629
VERVOER KERK:
Hinke Hassing-Lenis0561 446050
ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN:
Gerrit Olde Bijvank0561-441755
KERKSCHOONMAAK:
Annie Hassing-Hettinga0561 441480
PAROCHIEHUIS:
Fam. A. Stuurman0561 441063
REDACTIE VIERKLANK:
via het parochiesecretariaat0561-612306 of 0513-622656