Protocol vieringen update 27 november 2020

UPDATE CORONAMAATREGELEN BINNEN DE HH. PETRUS EN PAULUSPAROCHIE

In gezamenlijk overleg met de locatieraden, het pastoraal team en het parochiebestuur is besloten om de Adventsperiode weer in de kerken te gaan vieren. Dit is vanaf het weekend van 5 – 6 december (het 2e weekend van de Advent).

De Kerstvieringen zullen helaas online plaatsvinden. Deze moeilijke keuze is gemaakt omdat uit ervaring van de afgelopen jaren is gebleken dat het aantal mensen dat de Kerstvieringen wil bijwonen véle malen groter is dan wij in onze kerken mogen toelaten. We willen daarnaast voorkomen dat er mensen bij de kerkdeuren weggestuurd moeten worden.

ADVENTSPERIODE

Frederiksoord

 

Heerenveen Steggerda Wolvega
Zondag 6 en 20 december om 11.00 uur (2e en 4e zondag van de Advent) In de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 december op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur In de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 december op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 9.30 uur In de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 december op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Voor de parochianen die niet naar de kerkdienst kunnen of willen komen blijft uiteraard de mogelijkheid om online mee te vieren via KerkTV beschikbaar, https://kerkdienstgemist.nl:

  • Locatie Heerenveen – viering zondagochtend
  • Locatie Wolvega – viering zaterdagavond en dinsdagavond om 19.00 uur

KERSTVIERINGEN

Zoals aangegeven zullen de Kerstvieringen uitsluitend online-vieringen zijn, te volgen via https://kerkdienstgemist.nl vanuit de locatie Heerenveen op:

  • Kerstavond – donderdag 24 december om 22.30 uur
  • Eerste Kerstdag – vrijdag 25 december om 10.00 uur

 Op 24, 25 en 26 december zullen de kerken op de locaties geopend zijn om de Kerststal te bewonderen, te bidden of een kaarsje op te steken.

RESERVEREN

Het maximaal aantal parochianen per viering is vooralsnog 30. Het reserveren voor de vieringen in de Adventsperiode is daarom noodzakelijk. Niet reserveren betekent geen toegang!

In overleg met de locatieraden is ervoor gekozen om het reserveren op de volgende manieren op te pakken:

Locatie Reserveren via

 

Frederiksoord kerk.frederiksoord@gmail.com of telefonisch 06 – 29492604
Heerenveen reserveringssysteem Eventix
Steggerda Henk Hassing – 0561 – 441480
Wolvega reserveringssysteem Eventix

Reserveren via Eventix:

Vanaf maandag 12.00 uur tot en met de donderdagavond voorafgaand aan de viering kunt u reserveren. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Via de MijnRKK-app – in de agenda kiest u de viering die u wilt bijwonen. Heeft u de app nog niet, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.
  • Via de website van de parochie: petrusenpaulusparochie.nl. U vindt de link voor het bestellen van de kaarten op de hoofdpagina of onder ‘laatste nieuws’ met een instructie voor verdere verwerking.
  • Als u niet digitaal vaardig bent kunt u telefonisch contact opnemen met het parochiesecretariaat. Dit kan vanaf maandag voor de viering op nummer 0561 – 612306. Het secretariaat is van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 bereikbaar.

MONDKAPJES

De aanwezigen dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk en bij het verplaatsen door de kerkgebouwen. Het mondkapje wordt alleen afgedaan vlak voor het ontvangen van de Heilige Communie en direct daarna weer opgedaan. Het mondkapje mag worden afgedaan als men in de bank of op een stoel zit.

HYGIENE

De algemene basisregels blijven gelden zoals het houden van 1,5 meter afstand en het reinigen van de handen bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Volg daarnaast de aanwijzingen van de aanwezige locatieraadsleden / vrijwilligers op.

I.v.m. de specifieke ventilatie-eisen zal in onze kerkgebouwen de kachel tijdens de vieringen niet branden en zullen er ramen en/of deuren open staan. Houd hier qua kleding rekening mee bij het bezoeken van een viering.

COMMUNIE UITREIKING

U volgt de aanwijzingen van de voorganger over het uitreiken van de hosties. Bij het verplaatsen door de kerk houdt u anderhalve meter afstand van elkaar. Kinderen en volwassenen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Indien gewenst kunt u extra hosties ontvangen voor zieken & ouderen. Hiertoe dient u uw eigen pyxis (transportdoosje voor hosties) mee te nemen.

COLLECTE

U kunt bijdragen aan de collecte door geld over te maken op het rekeningnummer van onze parochie.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

Voor, tijdens en na de viering wordt er niet meegezongen door de gelovigen. Er zullen cantores aanwezig zijn om de viering muzikaal te ondersteunen.

Tijdens deze Corona-tijd wordt gebruik gemaakt van standaard liturgieboekjes. Deze zijn elke viering te gebruiken binnen alle locaties van onze parochie. U kunt dit liturgieboekje aanschaffen voor een bedrag van € 1,- bij de ingang van het kerkgebouw.

NA AFLOOP

Na afloop van de viering is er geen mogelijkheid om koffie te drinken.

VERGADERINGEN

Met inachtneming van de 1,5 maatregel kan er weer vergaderd worden. Alle parochiehuizen zijn beschikbaar. Voor reserveringen en informatie kan contact worden opgenomen met de beheerders.

TENSLOTTE

Ondanks dat we dit jaar ook de Adventsperiode en Kerst op een andere manier vieren dan we gehoopt hadden en gewend zijn, wens ik u van harte een mooie maand toe vol warmte, hoop, liefde en omzien naar elkaar!

Parochiebestuur HH. Petrus en Paulusparochie

Tamara Biezeman

Vicevoorzitter