Secretariaat

Op maandag tot en met donderdagmorgen, van 8.30- 11.30 uur, werken Renée Louwes en Fokje Kemerink op het centrale secretariaat in Wolvega.

Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega,
telefoon 0561-612306 en 0513-622656                                                                                                 e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Elke vrijdagmorgen is er zitting in parochiecentrum ’t Skûtsje van 8.30 tot 11.30 uur. (in verband met de Corona crisis is dit tot nadere orde uitgesteld)

Iedere eerste dinsdag van de maand is er zitting in de pastorie van Steggerda van 8.30 tot 11.30 uur.