Pastoraal team

Pastoor Tjitze Tjepkema (priester)
Postadres: Crackstraat 13, 8441 ES Heerenveen; telefoon 06-11273673;
e-mail:tjepk090@planet.nl

Pastor Lidy Langendijk (pastoraal werker)
Postadres: Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega; telefoon 06-12470551;
e-mail:pastor.lidy@petrusenpaulusparochie.nl