Protocol vieringen update 28 juli 2020

CORONAMAATREGELEN BINNEN DE HH. PETRUS EN PAULUSPAROCHIE

ALGEMEEN

Alle maatregelen inzake de 1,5 meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid –  bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven – dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

 LITURGIEVIERING

In de komende periode zullen de vieringen als volgt plaatsvinden:

Frederiksoord

 

Heerenveen

Steggerda

Wolvega

1e en 3 zondag van de maand om 11.00 uur

 

Max. aantal bezoekers: ± 35

Zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

 

Max. aantal bezoekers: ± 72

Zaterdag om 19.00 uur en zondag om 9.30 uur

 

Max. aantal bezoekers: ± 48

Zaterdag om 19.00 uur

 

 

Max. aantal bezoekers: ± 58

De mogelijkheid om mee te vieren via KerkTV blijft beschikbaar (https://kerkdienstgemist.nl):

  • Locatie Heerenveen – viering zondagochtend
  • Locatie Wolvega – viering zaterdagavond

RESERVEREN

Vanaf 8 augustus hoeft er niet meer gereserveerd te worden voor de vieringen.

Door de 1,5 meter maatregel zijn er minder beschikbare plaatsen in onze kerkgebouwen. In bovenstaand schema staan de maximale aantallen per locaties beschreven. Bij bereiken van het maximaal aantal parochianen, kan het zijn dat de leden van de locatieraden u geen toegang geven tot het kerkgebouw.

HYGIENE

U volgt bij binnenkomst van het kerkgebouw de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. Bij de in- en uitgang zullen ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn.

DIENST VAN HET ALTAAR

Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader en geven elkaar bij de vredeswens geen hand.

H. COMMUNIE UITREIKING

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Kinderen en volwassenen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Er wordt tijdens de communie hosties uitgereikt. U volgt daarvoor de aanwijzingen van de voorganger.

Indien gewenst kunt u extra hosties ontvangen voor zieken & ouderen. Hiertoe dient u uw eigen pyxis (transportdoosje voor hosties) mee te nemen.

COLLECTE

U kunt bijdragen aan de collecte door geld over te maken op het rekeningnummer van onze parochie of via de collectebus op een tafel bij de in- en uitgang van de kerk.

INFORMATIE SACRAMENTEN

U kunt contact opnemen met het pastoraal team voor informatie over het Doopsel, de Biecht, het Vormsel, de eerste H. Communie, de Ziekenzalving en het Huwelijk.

KINDERWOORDDIENST

Vanaf 1 september wordt per locatie invulling gegeven aan de kinderwoorddienst in overleg met het pastoraal team.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

Tot nader orde is er op basis van de richtlijnen van het RIVM alleen voorzang door, indien gewenst, maximaal 2 cantores. Voor, tijdens en na de viering wordt er niet meegezongen door de gelovigen.

Tijdens deze Corona-tijd wordt gebruik gemaakt van standaard liturgieboekjes. Deze zijn elke viering te gebruiken binnen alle locaties van onze parochie. U kunt dit liturgieboekje aanschaffen voor een bedrag van € 1,- bij de ingang van het kerkgebouw.

NA AFLOOP

Na afloop van de viering is er geen mogelijkheid om koffie te drinken.

VERGADERINGEN

Met inachtneming van de 1,5 maatregel kan er weer vergaderd worden. Alle parochiehuizen zijn beschikbaar. Voor reserveringen en informatie kan contact worden opgenomen met de beheerders.

TENSLOTTE

Het zal voor ons allemaal ongewoon zijn om op deze manier de vieringen te moeten meemaken. Met ieders goede wil en een flexibele opstelling gaan we er samen het beste van maken!

Indien de omstandigheden veranderen en de overheid de maatregelen versoepelt of juist strenger maakt zullen wij mee bewegen. Hierin volgen wij de richtlijnen vanuit de Nederlandse Bisschoppen, waaraan ook dit protocol ontleend is.

Parochiebestuur HH. Petrus en Paulusparochie

Tamara Biezeman, Vicevoorzitter