Werkgroepen

De werkgroepen van de locatie Heerenveen zijn onderverdeeld in zes werkvelden:
Liturgie, Catechese, Diaconie, Parochie-Opbouw, Financiën & Beheer en Betrekkingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onderstaande parochianen.

Contactpersonen van de werkgroepen binnen onze locatie:

Liturgie:
Liturgie: Mevr. G. van Miltenburg tel: 646963
Familievieringen:
Kinderwoorddiensten: Mevr. A. Thibaudier tel: 653202
Kosters: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Lectoraat: Mevr. R. Kroon tel: 06-46113142
Misdienaars /Acolieten: Mevr. R. Kroon tel: 06-46113142
Familiekoor: Mevr. A. Visser tel: 684028
Themakoor: Mevr. W. de Boer tel: 435143
Gemengdkoor: Mevr. B. Ruisch tel: 677108
Collectanten: Mevr. W. Bouma tel: 624993
Bloemversiering: Mevr. C. Buwalda tel: 651486
Crèche: Mevr. S. Hoekstra tel: 631764

Catechese:
1e H. Communie: via parochiesecretariaat tel: 622656
Parochiecatechese: Mevr. J. Thibaudier tel:842592
Vormselcatechese: via parochiesecretariaat tel: 622656
Volwassenencatechese: via parochiesecretariaat tel: 622656
R.K. Basisonderwijs: R.K. St. Jozefschool tel: 622714
– Directeur Annemieke Kok tel: 622714

Diaconie:
Zieken- ouderenbezoek: Mevr. L. Peeters tel: 529621
Zieken- ouderenvervoer: Mevr. W. Bouma tel: 624993
Diaconale raad: Dhr. G. Spiekhout tel: 785607
Parochiële Caritas: Dhr. B. Haarsma tel: 648410
Lourdeswerk Nationale Bedevaarten: Mevr. M. Moesman tel: 06-12024423
V.O.M.: Dhr. H. Bleijendaal tel: 627704
Aanloophuis: via Dhr. P. Vrancken tel: 0513-632408
Scheepsmaatjes: Dhr. G. Werkman tel: 624640
Kapelgroep Mariënbosch: Mevr. J. Streppel tel: 06-15008292

Parochie – Opbouw:
Wijkopbouw: via parochiesecretariaat tel: 622656
K.V.G.: Mevr. G. v. Miltenburg tel: 646963
K.B.O.: Mevr. W. Bosman tel: 621184
Parochieblad “De Vierklank”: Mevr. C. Lenferink tel: 529596

Beheer:
Beheer: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Kerkbalans: Mevr. R. Louwes tel: 622656
Klein onderhoud: Dhr. A. IJsselmuiden tel: 628521
Kerkschoonmaak: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Begraafplaats beheerder: Dhr. G. Spiekhout tel: 785607
Begraafplaats commissie: Dhr. R. Bouma tel: 624993
Tuinonderhoud: Dhr. J. Krijnsen tel: 633703

Betrekkingen:
Vicariaat: vacant
Raad van Kerken: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Terbanster Tsjerke commissie: Mevr. B. Spierings tel: 06-46044789
Mariënbosch: Mevr. J. Streppel tel: 06-15008292
Kerk internetuitzending: via het parochiesecretariaat