Bijzondere vieringen

2022:

Maandag 18 april, 10.00 uur: Zangdienst Raad van Kerken.