Rondleiding kerkgebouw

Middels onderstaande link kunt u de rondleiding van de kerk lezen:

rondleiding kerk 2018