Frederiksoord

Van harte welkom op de website van de HH. Petrus en Paulusparochie                             locatie Frederiksoord.

Kerkgebouw:
Koningin Wilhelminalaan 48, 8384 GH Wilhelminaoord.

Secretariaat:
Lycklamaweg 6, 8471 JX Wolvega
Telefoon 0561-612306 of 0513-622656                                                                                                    e-mail: secretariaat@petrusenpaulusparochie.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdagmorgen van 08.30 uur tot 11.30 uur

Banknummer: NL 59 RABO 0365 8522 44

Pastoor Tjitze Tjepkema (priester)
telefoon 06-11273673
e-mail: tjepk090@planet.nl

Pastor Lidy Langendijk (pastoraal werker)
telefoon 06-12470551
e-mail: pastor.lidy@petrusenpaulusparochie.nl

Onze locatie (H. Johannes Apostel en Evangelist ) vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte  HH. Petrus en Paulus parochie, die verder de locaties:
Heerenveen (H. Geest), Wolvega (H. Franciscus) en Steggerda(H. Fredericus) omvat.
Deze site wil u een indruk geven van de verscheidenheid aan activiteiten binnen onze locatie.

Onder de kop contact aan de rechterkant van deze pagina vindt een formulier dat u in kunt vullen voor o.a. het doorgeven van intenties en andere belangrijke zaken. Uiteraard kan dit ook via het e-mailadres van het secretariaat zoals hierboven.