VACATURE

PAROCHIANEN IN  FREDERIKSOORD EN STEGGERDA
wij zoeken u!

Een beetje raar intro voor een serieuze vraag; als parochiebestuur zijn wij op zoek naar een secretaris(m/v).

Zoals u weet hebben afgelopen jaar Annemarie Vuist en Hans Plat ons bestuur verlaten.

Door enkele interne verschuivingen en door het goede werk van onze adviseur Robert

Koopmans denken we met het aantrekken van een secretaris klaar te zijn voor het vervullen van onze plannen.

Het liefst zouden wij iemand uit de locaties van Frederiksoord of Steggerda laten aansluiten. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vijf personen; pater Charles, Tamara Biezeman, Edwin de Boer, Gerard vd Akker en Wim Haarsma. Robert Koopmans is adviserend penningmeester.

Pastor Lidy is als lid van het pastoraal team en eerste aanspreekpunt secretariaat vaak aanwezig op de bestuursvergadering.

Wellicht heeft u hierbij al opgemerkt dat er geen vertegenwoordiging in het parochie- bestuur is vanuit Steggerda en/of Frederiks- oord.  En dat zouden we graag anders zien!

We komen 1x per maand bij elkaar, in juli en augustus nemen we vrij en middels mail, app en telefoon is er regelmatig een plezierig en stimulerend onderling contact. De taken zijn goed verdeeld, het enige dat ontbreekt is een secretaris die de vergaderingen notuleert, interne en externe berichten in de vorm van post en mails naar de juiste plaatsen stuurt en meedenkt in het bestuur.

Als u ons wilt steunen om van het beleidsplan een succes te maken en 1 avond per maand daarvoor wilt opofferen met een 1 of 2 uur per week aan denk en mailwerkzaamheden wilt besteden bent u degene die we zoeken.

Wij bieden u een gezellige nazit van de vergadering en heel veel voldoening!

Voor meer informatie en spontane aanmelding graag contact!

Namens Parochiebestuur,

Wim Haarsma

wim@haarsma.nl – 06-51556245