Vertrek pastor Alie de Lange

onderstaande link verwijst u naar de voorleesbrief van vicaris-generaal Wellen over het vertrek van pastor Alie de Lange uit onze parochie.

voorleesbrief vertrek pastor de Lange