Invulling vacature pastoraal medewerkster

Middels onderstaande link kunt u de brief van Vicaris-generaal P.H.H. Wellen lezen waarin hij de komst van de nieuwe pastoraal werkster binnen het pastoresteam aankondigt.

brief Vicaris P.H.H. Wellen