Werkgroepen

De werkgroepen van de locatie Heerenveen zijn onderverdeeld in zes werkvelden:
Liturgie, Catechese, Diaconie, Parochie-Opbouw, Financiën & Beheer en Betrekkingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onderstaande parochianen.

Contactpersonen van de werkgroepen binnen onze locatie:

Liturgie:
Liturgie: Mevr. G. van Miltenburg tel: 646963
Familievieringen: Mevr. J. de Vries tel: 06-49391399
Kinderwoorddiensten: Mevr. D. Fokkinga tel:0566-650626
Kosters: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Lectoraat: Mevr. R. Kroon tel: 06-46113142
Misdienaars /Acolieten: Mevr. W. Bouma tel: 624993
Familiekoor: Mevr. J. de Vries tel: 06-49391399
Spirit of Joy: Mevr. H. Gevers e-mail: koorspiritofjoy@gmail.com
Themakoor: Mevr. W. de Boer tel: 435143
Gemengdkoor: Mevr. E. van Veen-Hut tel: 436341
Collectanten: Dhr. O. Draaisma tel: 623175
Bloemversiering: Mevr. A. Plat tel: 631494
Crèche: Mevr. S. Hoekstra tel: 631764

Catechese:
Ouders jonge kinderen: Mevr. A. Visser tel: 684028
1e H. Communie: via parochiesecretariaat tel: 622656
Parochiecatechese: Mevr. J. Thibaudier tel:842592
Vormselcatechese: tijdelijk via pater Charles en parochiesecretariaat
Volwassenencatechese: via parochiesecretariaat tel: 622656
R.K. Basisonderwijs: R.K. St. Jozefschool tel: 622714
– Directeur Annemieke Kok tel: 622714

Diaconie:
Zieken- ouderenbezoek: Mevr. L. Peeters tel: 529621
Zieken- ouderenvervoer: Mevr. W. Bouma tel: 624993
Diaconale raad: Dhr. G. Werkman tel: 624640
Parochiële Caritas: Dhr. B. Haarsma teL: 648410
Lourdeswerk Nationale Bedevaarten: Mevr. M. Moesman tel: 610013
V.O.M.: Dhr. H. Bleijendaal tel: 627704
Aanloophuis: Mevr. S. Spruijt tel: 671620
Scheepsmaatjes: Dhr. G. Werkman tel: 624640
Kapelgroep Mariënbosch: Mevr. W. Bouma tel: 624993

Parochie – Opbouw:
Wijkopbouw: via parochiesecretariaat tel: 622656
Pastoraal -ouderenberaad: Mevr. W. Bosman tel: 621184
K.V.G.: Mevr. G. v. Miltenburg tel: 646963
K.B.O.: Mevr. W. Bosman tel: 621184
Parochieblad “De Vierklank”: Mevr. R. Louwes tel: 622656

Beheer:
Beheer: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Kerkbalans: Mevr. R. Louwes tel: 622656
Klein onderhoud: Dhr. A. IJsselmuiden tel: 628521
Kerkschoonmaak: Mevr. A. Kruiper tel: 653025
Begraafplaats beheerder: Dhr. A. IJsselmuiden tel: 628521
Begraafplaats commissie: Dhr. R. Bouma tel: 624993
Tuinonderhoud: Dhr. J. Krijnsen tel: 633703

Betrekkingen:
Vicariaat: vacant
Raad van Kerken: Dhr. P. Vrancken tel: 632408
Rotonde Kerk: Mevr. B. Spierings tel: 627704
Mariënbosch: Zuster Angelique tel: 623929
Kerk internetuitzending: via het parochiesecretariaat