Bijzondere vieringen

2018:

Zaterdag 22 september:
20.15 uur, Bijzondere dienst over Leonard Cohen.

Geen traditionele kerkdienst maar een mooie samenwerking tussen twee voorgangers, een zanger, een zangeres en een pianist.
Leonard Cohen is bij de meeste mensen vooral bekend van het lied Halleluja. Maar hij heeft veel meer nagelaten. Na zijn overlijden in 2016 is er veel aandacht geweest voor zijn werk.
Tijdens de dienst van 22 september staan vooral zijn religieuze wortels centraal. Er zal deze avond een zestal liederen worden gezongen. Bijbellezingen en gebeden zitten verweven in deze liederen.
De zorgvuldig gekozen liederen zullen worden ingeleid door de voorgangers.

Voorgangers: Jak Verwaal en Dieneke Grit
Zang: Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef
Piano: Nettie Veening

Zondag 7 oktober:
19.00 uur, Evensong, Raad van Kerken. Voorganger Ds. N. van den Briel

Zondag 25 november:
19.00 uur, Cantatedienst, Raad van Kerken. Voorganger Ds. P. Nijssen.

Zaterdag 26 december:
10.00 uur, Zangdienst Raad van Kerken m.m.v. Pro Rege. Voorganger B.van Brug.