Bijzondere vieringen

2019:

Zondag 13 oktober:
19.00 uur, Evensong, Raad van Kerken. Voorganger Ds. Piet Nijssen

Zondag 24 november:
19.00 uur, Cantatedienst, Raad van Kerken. Voorganger Ds. Nel van de Briel

Donderdag 26 december:
10.00 uur, Zangdienst Raad van Kerken m.m.v. Pro Rege. Voorganger Ds. Jan van der Veen.