Bijzondere vieringen

2018:

Zondag 25 november:
19.00 uur, Cantatedienst, Raad van Kerken. Voorganger Ds. P. Nijssen.

Zaterdag 26 december:
10.00 uur, Zangdienst Raad van Kerken m.m.v. Pro Rege. Voorganger B.van Brug.