Locatieraad

Pastor: tijdelijk waargenomen door pastor Lidy Langendijk.

Pater Leo Gottenbos, Crackstraat 13, 8441 ES Heerenveen;
tel: 0513-622656 of 06-84436421; pater.leo@petrusenpaulusparochie.nl
Voorzitter/coördinator: vacant
Secretaris: vacant
Budgethouder: Sjoerd van der Werf, 0513-842691; e-mail: via het parochiesecretariaat.
Liturgie: vacant
Catechese: vacant
Diaconie: vacant
Parochie-Opbouw: vacant
Beheer: Paul Vrancken, 0513-632408; pwmvrancken@yahoo.com
Lid: Marjo Vuist, 06-11013811; marjovuist@gmail.com